środa, 14 czerwca 2017

DESZCZ - mapa myśli


Dzisiaj na blogu kolejna mapa myśli, która jest trochę deszczowa, więc wszystkich zwolenników grzejącego słoneczka proszę o wyrozumiałość ;) Nie odbiegamy jednak za bardzo od tematyki wakacyjnej, bo deszcze w naszym umiarkowanym klimacie towarzyszą nam nawet w miesiącach letnich :) 


Nagrania do odtworzenia i ściągnięcia znajdują się tutaj: 
Tekst w formacie pdf znajduje się również tutaj:
DESZCZ - cały tekst 
Rysunek w dobrej jakości:
DESZCZ - mapa myśli
Il y a de la pluie;  il pleut – pada deszcz
Je ne veux pas sortir aujourd’hui, parce qu’il pleut – nie chcę dzisiaj wychodzić, bo pada deszcz.

des gouttes des pluie – krople deszczu
J’adore observer les gouttes de pluie qui coulent sur la fenêtre – uwielbiam obserwować krople deszczu, ktore spływają po szybie.

une flaque (d’eau) – kałuża (wody)
Attention ! Ne marche pas dans la flaque ! – uważaj! Nie wejdź w kałużę!

un arc-en-ciel – tęcza
On peut observer un arc-en-ciel pendant la pluie quand le soleil brille derrière nous – możemy zobaczyć tęczę podczas deszczu, kiedy słońce świeci za nami.

une goutte – kropla
Les gouttes d’eau coulent d’un robinet tout le temps – krople wody lecą z kranu cały czas.

une gouttelette – kropelka
Une gouttelette est une petite quantité de liquide – kropelka jest małą ilością cieczy.

goutter – kropić
L’eau qui goutte d’un robinet est énervante – woda, która kapie z kranu, jest denerwująca.

il tombe de la bruine – mży
Tu ne seras pas mouillé parce qu’il tombe juste de la bruine – nie bedziesz mokry, bo tylko mży.

il pleuviote – mży
Le chat est resté à la maison, parce qu’il pleuviote dehors – kot został w domu, bo na dworze mży.

un parapluie – parasol
Un parapluie me protège de la pluie – parasol chroni mnie przed deszczem.

un imperméable – płaszcz przeciwdeszczowy
Il faut que je porte mon imperméable pour aller au travail – muszę wziąć mój płaszcz przeciwdeszczowy, jak będę szedł do pracy.

être mouillé – być mokrym
J’étais mouillé hier, parce que j’ai oublié de prendre un parapluie – byłem wczoraj mokry, bo zapomniałem wziąć parasolkę.

des bottes – kalosze
Combien coûtent ces bottes ? – ile kosztują te kalosze?

une averse – ulewa
J’espère qu’il n’y aura pas d’averse quand je rentrerai du travail – mam nadzieję, że nie będzie ulewy kiedy będę wracać z pracy.

il pleut comme vache qui pisse; il pleut des cordes – leje jak z cebra