wtorek, 25 lipca 2017

Czasownik: DÉCROCHER

Czas poznać różne zastosowania czasownika "décrocher", który głównie oznacza osiągnąć, dostać, zdjąć... Zobaczymy, w jakich sytuacjach możemy go użyć. Oprócz ilustracji macie do dyspozycji również nagranie mp3, które powstało z udziałem native speakera po to, abyście mogli ćwiczyć wymowę i... pamięć słuchową :)
 
Plik mp3 do ściągnięcia:
Rysunek do ściągnięcia:
 
Patrząc na rysunki i tłumaczenia nie powinniście mieć problemu ze zrozumieniem zastosowania décrocher, jednak kilka słów uzupełnienia chciałabym Wam napisać:
 
1. décrocher un emploi - dostać zatrudnienie (kiedy staraliśmy się o posadę i w końcu firma nas przyjęła). Oczywiście możemy powiedzieć też:
décrocher un travail - dostać pracę,
décrocher un boulot - dostać robotę,
décrocher un poste - dostać stanowisko,
décrocher un entretien d'embauche - dostać się na rozmowę kwalifikacyjną (kiedy do nas zadzwoniono i powiedziano, że np. jutro o 10:00 jesteśmy zaproszeni na rozmowę o pracę), 
décrocher une place en médecine - dostać się na medycynę.
 

2. décrocher de ses études - rzucić studia (kiedy studiowaliśmy, ale np. nie chciało nam się kontynuować nauki i załóżmy, że na 2 roku po prostu zabraliśmy papiery z uczelni i się więcej tam nie pojawiliśmy). 
Ale uwaga! Jeśli powiemy to inaczej:  
décrocher un diplôme - uzyskać dyplom (np. magistra), czyli ukończyć studia.
décrocher un doctorat - uzyskać doktorat 

3.décrocher une réponse - uzyskać odpowiedź. 
Ale uwaga!
Nie używamy tego, jak wysłaliśmy smsa do kolegi, a on nam odpisał. Raczej używamy tego wyrażenia, jeśli np. jakaś instytucja nam odpowiedziała - załóżmy, że chcieliśmy studiować na Camridge i po jakimś czasie dostaliśmy list z informacją, że zostaliśmy przyjęci.