poniedziałek, 3 lipca 2017

WYRAŻENIE: Odłożyć pieniądze na czarną godzinę, odłożyć coś na bok


Gdy odkładamy pieniądze na czarną godzinę, lub po prostu odkładamy coś na bok, możemy skorzystać z wyrażenia:
mettre de côté = odłożyć (pieniądze) na czarną godzinę, odłożyć na bok

Przykłady:
1. Odłożyć (pieniądze) na czarną godzinę:
Je mets de l'argent de côté au cas où je perdrais mon travail - odkładam pieniądze w razie, gdybym utracił pracę
...ale, jeśli pominiemy "de l'argent", to zdanie też będzie poprawne i będzie miało ten sam sens:
Je mets de côté au cas où je perdrais mon travail - odkładam pieniądze w razie, gdybym stracił pracę

2. Odłożyć coś na bok:
J'ai deux projets à faire, mais par manque de temps, je dois en mettre un de côté - mam dwa projekty do zrobienia, ale przez brak czasu muszę jeden odłożyć na bok