poniedziałek, 3 lipca 2017

WYRAŻENIE: Wypaść z głowy


Każdemu zdarza się, że o czymś zapomni. Jak powiedzieć, że coś wypadło nam z głowy?
sortir de la tête = wypaść z głowy 

Przykład:
- Tu te rappelles quel est le titre de la chanson qui passe tout le temps à la radio ? = pamiętasz tytuł piosenki, który leci cały czas w radio?
- Non, ça m'est complètement sorti de la tête! - nie, kompletnie wyleciało mi to z głowy!