niedziela, 17 września 2017

Czasowniki: RAPPORTER i RAMENER

Jakiś czas temu pisałam Wam o tym, jak używać czasowników: amener, emmener, apporter i emporter. Jeśli nie pamiętacie, to wróćcie sobie do tych dwóch postów: 

Czasowniki: AMENER i EMMENER
Czasowniki: APPORTER i EMPORTER

Teraz przyjrzyjmy się czasownikom:
- RAMENER - który tak, jak AMENER i EMMENER (czyli pochodne czasownika MENER) będzie dotyczył ludzi i zwierząt,
- RAPPORTER - który tak, jak APPORTER i EMPORTER (czyli pochodne czasownika PORTER) będzie dotyczył przedmiotów.

Przedrostek R na początku będzie wskazywał na to, że coś przyprowadzamy (przynosimy, zabieramy) skądś, np.

Elle a ramené son chien à la maison. - Zabrała swojego psa do domu. (Bo np. był w klinice weterynaryjnej przez jakiś ze względu na operację. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją, w której ona była sama w domu, po czym poszła po psa do kliniki i już wróciła do domu razem z nim. Zwróćcie uwagę, że jest to jakby odwrotna sytuacja, kiedy użyjemy "amener").

Elle a rapporté un souvenir de vacances. - Przywiozła pamiątkę z wakacji. (Czyli w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której ona była w domu, po czym pojechała na wakacje i już wróciła z nich razem z pamiątką, a więc odwrotnie do "apporter")