czwartek, 14 września 2017

FISZKA Z GRAMATYKI: Passé composé 2

Coucou !
To znowu ja zaglądam do Was z kolejną porcją wiedzy.
Zostańmy jeszcze przez chwilę w przeszłości, bo to jeszcze nie koniec systematyzowania wyrażeń, które często są używane w passé composé.

Kolejna grupa słów (macie ją po lewej stronie w tabeli) jest związana z opisem czynności, które zdarzyły się nagle, gwałtownie, niespodziewanie, natychmiastowo...
np.
La porte du bureau s'est soudainement ouverte. - Drzwi do biura nagle się otworzyły.
À ce moment-là, j'ai immédiatement pensé à mon ami. - W tym momencie natychmiast pomyślałem o moim przyjacielu.
Tout à coup, nous avons tout vu. - Nagle wszystko zobaczyliśmy.

Po prawej stronie znajdują się wyrażenia, które nam mówią o kolejności wystąpienia zdarzenia.
np.
J'ai d'abord écouté le patron avec patience, puis je suis sorti de son bureau en colère. - Najpierw słuchałem szefa z cierpliwością, a potem wyszedłem wściekły z jego biura.
À la fin, on a pris des photos de cette maison. - Na koniec zrobiliśmy zdjęcia tego domu.